Kinderopvang

Kinderopvang | Kinderdagverblijf (KDV) | Buitenschoolse opvang | Peuterspeelzaal

Een greep uit onze klanten in deze branche

Personeelsplanning voor de kinderopvang

KindPlanner Personeel heeft in de koppeling de berekening van de kindratio opgenomen. In mijnrooster is een duidelijke dashboard beschikbaar voor het overzicht van de juiste minimale bezetting. Kijk voor meer informatie op kindplanner.nl.