Diensten marktplaats
Via de functionaliteit “Marktplaats” kan uw personeel eenvoudig zijn/haar diensten beschikbaar stellen aan zijn/haar collega’s met dezelfde kwalificatie. 

Diensten ruilen en beschikbaar stellen

Deze functionaliteit is per medewerker in te richten met behulp van een specifiek persoonkenmerk zodat u volledig controle behoudt over wie deze functionaliteit mag gebruiken en wie niet. 
De medewerkers met deze functionaliteit kunnen via deze functie direct zien welke diensten men al heeft; welke diensten door hun collega’s beschikbaar zijn gesteld en welke diensten nog niet zijn ingevuld. 

Heeft u interesse in deze functionaliteit?

Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over