100% sluitende tijdregistratie van medewerkers nodig?

Om een 100% sluitende tijdregistratie te krijgen, is stap één natuurlijk om ermee te beginnen. Het vergt echter wat inspanning, het kost geld en je stuit misschien op weerstand. De vraag of het echt zo belangrijk is, is dus terecht. Vanuit onze ervaring geven we je een aantal argumenten zodat we die vraag kunnen beantwoorden.

Verschillende manieren van registratie

Tijdregistratie kun je op verschillende manieren doen. Allicht is het mogelijk om mensen te laten schrijven. Tikkeltje inefficiënt, maar kan. Veel breder gebruikt zijn de tijd- of prikklokken, al dan niet met tags of pasjes. De nieuwe mogelijkheden zijn ook met een opmars bezig. Zo kun je medewerkers laten inklokken met een app, of automatisch laten inklokken op basis van nabijheid (van de telefoon). Ook kan aan- en afmelden of op basis van het scannen van een vingerafdruk of het gezicht. Er zijn dus volop mogelijkheden. Let bij deze laatste biometrische mogelijkheden er wel op dat de medewerker expliciet en schriftelijk toestemming moet geven voor het scannen.

Wanneer tijdregistratie?

Tijdregistratie past goed bij een aantal branches, type bedrijven en functies. Denk dan aan productiebedrijven, handelsbedrijven, logistieke bedrijven. Of bedrijven waar veel uitvoerend werk wordt verricht. Belangrijk voor het draagvlak is in ieder geval dat iedereen in een bedrijf meedoet. Dus ook de managers en de directie.

Waarom sluitend?

Een sluitende tijdregistratie levert transparantie en betrouwbaarheid in twee richtingen. Het geeft de werknemer de mogelijkheid de werkgever te controleren in het kader van loonbetalingen en het geeft de werkgever de mogelijkheid om snel en foutloos de personeelsadministratie en loonbetalingen uit te voeren. Het is een controle op of wat in het arbeidscontract staat, ook zo is uitgevoerd en verwerkt. Tóch is er ondanks de voordelen voor iedereen, soms wel enige weerstand tegen tijdregistratie.

Een mooi gevolg is dat door een sluitende tijdregistratie er een helder inzicht ontstaat in de kosten van een bedrijf. Personeelskosten zijn nu eenmaal meestal de grootste kostenpost. En inzicht in de personeelskosten, brengt bijna onherroepelijk inzicht in de marge van een bedrijf op.

Wanneer u met ons samenwerkt dan kunnen we de kloktijden afronden als dat gewenst is. 07:55 wordt dan bijvoorbeeld 08:00, of 08:06 wordt 08:00. Tevens kunnen pauzes worden berekend of worden geklokt.

Weerstand tegen controle

Misschien is het ook wel logisch om een weerstand te hebben tegen tijdregistratie. Want wie wil er nu gecontroleerd worden? Maar werkgevers zijn er niet altijd om zicht te houden op iedere werknemer, en dan kunnen er discussies ontstaan. Door het invoeren van tijdregistratie verdwijnen deze discussies en problemen als sneeuw voor zon, inclusief de tijd die ermee gemoeid is. Er kan niet minder worden gewerkt dan afgesproken, dat is waar, maar alle overuren worden ook netjes geregistreerd. Geen discussie meer hierover.

Ook niet met uitzendbureau’s of ZZP-ers. Dit zorgt uiteindelijk voor een hogere tevredenheid van de werknemers. Een gevolg is wel dat werknemers die bewust sjoemelen, komen boven drijven. Of dit goed of slecht is mag u zelf beoordelen, maar we weten uit ervaring dat dit bedrijven enorme sommen geld bespaart.

Planning

Wanneer je werkt met een planning, dan wil je ook weten of de planning is gehaald. Een koppeling met de personeelsplanningssoftware van mijnrooster is dan een uitkomst. De output van tijdregistratiesystemen, kunnen we real time koppelen zodat mijnrooster niet alleen de planning makkelijker maakt, maar ook de controle op de planning.

Meer weten?

Wil je meer weten over tijdregistratie en personeelsplanning? Neem dan contact met ons op en stel uw vraag.

Personeelsplanning software vergelijken?

Bekijk in onze video welke belangrijke vragen u moet stellen en download de vragen voor eigen gebruik.

Onze laatste berichten