3 tips voor meer inzicht in personeelsplanning

Wanneer een personeelsplanning goed is georganiseerd, merk je daar als als HR-manager niet veel van. De financieel manager klaagt niet over incomplete, verkeerde of te laat geleverde informatie, de planner klaagt niet over een tekort aan overzicht en personeelsleden klagen niet over foutieve betalingen en zij vragen ook niet steeds naar de vakantiedagen of allerlei overzichten.
 

De praktijk

In veel organisaties wordt er gewerkt met Excel- of andere overzichten. Dit werkt nog redelijk goed met een personeelsbestand tot ca. 50 mensen. Hierna, of na het openen van meerdere vestigingen, ontstaan toch vaak meerdere uitdagingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben wij drie belangrijke tips:

Contractuele informatie

Omdat het plannen in de regel begint bij het eigen personeel, is het van belang om van alle personeelsleden alle voor planning relevante contractinformatie in één lijst of database in te voeren. Minimaal moet daarbij deze informatie worden vastgelegd:

  • Diploma’s / kwalificaties (wat kan / mag men doen)
  • Uren (hoeveel uur beschikbaar) / contracturen
  • Vakantie-uren (saldo)

Planner leading

Om ervoor te zorgen dat de financieel manager maandelijks een strak overzicht krijgt van alle uitzonderingen ten opzichte van de standaard personeelscontracten, is het van belang dat de informatie over de meer of minder gewerkte uren, de reis- of andere kosten vanuit een centraal punt worden verwerkt. Dit is in de regel de planner. Dit is nadrukkelijk geen argument om zelf plannen of zelf roosteren te weren, maar wel een argument om ten minste één persoon eindverantwoordelijk te maken voor de planning en één leidinggevende voor de gewerkte of geklokte uren.
 

Overzichten

Ten aanzien van personeelsplanning zijn er veel overzichten te bedenken. Een goede tip hierbij is om te starten met nuttige overzichten die echt in praktische zin worden gebruikt. De ‘need-to-have’ overzichten. Voor een planner is dat ongetwijfeld ‘Hoe ziet mijn bezetting er de komende maand of periode uit’. Om dit inzicht te verkrijgen, moet zowel de beschikbaarheidsinformatie (mensen) als de huidige en geplande werkvoorraad samen worden gebracht in één bron of applicatie.

Meer weten?

De contractuele informatie, de centrale rol van de planner en de overzichten zijn allemaal op een sublieme wijze verwerkt in ‘MijnRooster’.  Wilt u weten hoe dit kan werken voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op en vraag naar een demonstratie op maat.

 
 

Personeelsplanning software vergelijken?

Bekijk in onze video welke belangrijke vragen u moet stellen en download de vragen voor eigen gebruik.

Onze laatste berichten