Minder tijd kwijt aan salarisstroken

Verreweg de meeste kantoren hanteren een vast bedrag per salarisstrook per maand, per werknemer. Eventueel wordt hier bovenop voor iedere mutatie een bedrag in rekening gebracht. Wanneer het produceren van salarisstroken en het verwerken van mutaties sneller gaat, houdt de accountant dus tijd over. En die tijd kan weer facturabel worden gemaakt.

Dit is één van de voordelen van het werken met mijnrooster.

Wat doet mijnrooster?

Mijnrooster is een zeer complete applicatie voor personeels-/ capaciteitsplanning. Door het digitaliseren, automatiseren en koppelen, kost tijdsregistratie en alles wat ermee samenhangt de organisatie veel minder tijd. Een goede personeelsplanningstool als mijnrooster bewijst zich overigens niet alleen door tijdsbesparing, maar ook door plannen en tijdregistratie fijner te maken. 

Hoe werkt tijdsbesparing op loonstroken?

Het principe van de besparing is even simpel als krachtig. Het draait om de koppeling en de data-uitwisseling met salarispakket zoals bijvoorbeeld Nmbrs of Loket, waarmee de salarisstroken worden gemaakt. Mijnrooster zorgt in deze pakketten voor een foutloze invoer van uren, ziekte- en vakantiedagen, toeslagen en CAO-informatie voor álle medewerkers.

Natuurlijk gaat hier het nodige aan vooraf, maar uiteindelijk scheelt dit oeverloze berekeningen, controles, aanpassingen en fouten.  

Hoe regelt mijnrooster deze foutloze invoer?

Mijnrooster zorgt er om te beginnen voor dat een organisatie werkt op de manier zoals zij wenst. Mijnrooster adviseert over de beste of meest efficiënte werkwijze, maar uiteindelijk beslist de organisatie welk gestroomlijnd proces wordt gevolgd.

Dit kan betekenen dat er wordt gekeken naar automatische inkloksystemen, het werken met slimme basisplanningen en het automatisch verwerken van mutaties.

Wanneer het systeem draait kunnen alle medewerkers moeiteloos uren registreren, diensten wisselen, verlof aanvragen en zich ziekmelden. Alle berekeningen worden vervolgens automatisch en foutloos uitgevoerd. Natuurlijk worden alle meldingen gecontroleerd, waardoor er in mijnrooster betrouwbare informatie ontstaat over wat er op de salarisstrook moet komen te staan. Door de koppeling met het salarispakket worden alle gegevens overgenomen en kunnen de salarisstroken wat dat betreft met de druk op de knop worden gemaakt.

Tijdswinst

Wanneer er met Excel-sheets wordt gewerkt, is er sprake van dubbele invoer van stamgegevens. Deze tijd wordt dus bespaart op het moment dat de gegevens automatisch via mijnrooster naar het salarispakket worden gestuurd. De grootste tijdswinst zit echter vermoedelijk aan het voorkomen van fouten, het maken van berekeningen en het doen van checks.

Betrouwbare data levert inzichten

Organisaties die graag de performance van hun organisatie verbeteren, hebben behoefte aan betrouwbare data. Hier kan een accountant een belangrijke rol inspelen. Door te helpen met het bepalen van KPI’s, maar ook met het interpreteren van de data via tools als PowerBi bijvoorbeeld. De gegevens uit mijnrooster zijn betrouwbaar en consistent en hierdoor uitermate geschikt voor analyse.

Profiteren van de voordelen van mijnrooster?

Word partner van mijnrooster. Breid uw dienstenpakket naar uw klanten uit, en vergroot uw omzet en marge. Meer weten? Neem contact met ons op!

Personeelsplanning software vergelijken?

Bekijk in onze video welke belangrijke vragen u moet stellen en download de vragen voor eigen gebruik.

Onze laatste berichten