Een strategische personeelsplanning maken

Hoe zorgt u ervoor dat u op het juiste moment de juiste dienst vult met medewerkers die de juiste vaardigheden hebben? Een strategische planning voor het personeel kan u hierbij helpen! Een goed doordachte planning zorgt ervoor dat uw organisatie sneller en efficiënter haar doelen bereikt en het beste uit het personeelsbestand haalt. In dit artikel leert u hoe u een strategie ontwikkelt en implementeert in uw personeelsplanning. Ook leert u om een strategische personeelsplanning te maken. 

Wat is een strategische personeelsplanning?

Een strategische personeelsplanning is een planning waarbij u rekening houdt met de doelen van uw bedrijf. Het brengt de dagelijkse gang van zaken en de langetermijnplannen samen. Hierbij kijkt u naar de toekomstige behoefte aan personeel, het bepalen van de vereiste vaardigheden en ervaring op de werkvloer, het ontwikkelen van plannen om aan die behoeften te voldoen, en het monitoren van de uitvoering van die plannen.

Een effectieve strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat uw organisatie tijdig vakbekwame medewerkers in dienst heeft om haar doelen te bereiken. Het is belangrijk om medewerkers aan te trekken en te behouden die over de juiste vaardigheden beschikken. Hiervoor vergelijkt u uw huidige personeelsbestand met het gewenste personeelsbestand.

Daarnaast helpt het u ook om bedrijfsontwikkelingen, veranderingen in de arbeidsmarkt en wettelijke vereisten in kaart te brengen.

Ontwikkeling van een strategie en strategische planning.

Bij het ontwikkelen van de strategie is het erg belangrijk om aan forecasting te doen. Hierbij kijkt u naar het verwachte werkvolume op de lange, middellange en korte termijn.

Bij het opstellen van een strategische personeelsplanning houdt u niet alleen rekening met de verwachte werkdruk, maar ook met de doelen van uw organisatie. Door de volgende vragen te beantwoorden, krijgt u inzicht in die doelen:

  • Hoe ontwikkelt uw organisatie, het werk en de branche waarin u opereert zich?
  • Wat wilt u zowel op korte als lange termijn bereiken?
  • Hoeveel arbeidsuren zijn er nodig om die doelen te behalen?
  • Welke vaardigheden hebben medewerkers daarvoor nodig?
  • Wat is het verschil tussen uw huidige personeelsbestand en het gewenste personeelsbestand? Dit is uw personeelsbehoefte.

Door deze vragen te beantwoorden, krijgt u een duidelijk beeld van de personeelsbehoefte van uw organisatie. Het gaat echter niet alleen om wat uw organisatie wil. Ook de doelen en behoeften van uw medewerkers zijn belangrijk. Zorg er dus voor dat u als werkgever voldoende trainingen en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling biedt. Dit neemt u mee in de strategie.

Aan de slag met je strategie en strategische planning

Nu is het tijd voor de praktische uitvoering. Om aan uw personeelsbehoefte te voldoen, zorgt u voor een goede balans tussen het behouden, bevorderen en aantrekken van medewerkers. Bied ze ontwikkelingsmogelijkheden aan en werf nieuwe personeelsleden. Zij moeten over de juiste vaardigheden beschikken die meegroeien met de toekomstplannen van uw organisatie.

Als u de juiste talenten in uw organisatie hebt, maakt u een passend personeelsrooster en verwerkt u de benodigde capaciteit in een effectieve en gezonde planning.

De resultaten van een strategische personeelsplanning

Het opstellen van een goede strategische personeelsplanning vergt voorbereiding, tijd en moeite. Maar het is de investering zeker waard. Zodra u de gekozen strategie implementeert, zult u direct resultaat zien:

U bent toekomstbestendig

Doordat u hebt vastgesteld wat uw langetermijndoelen zijn, kunt u bewustere keuzes maken en de juiste mensen aannemen. U weet nu wat u kunt verwachten en u hebt alle benodigde vaardigheden in huis om uw organisatiedoelen te bereiken. Een strategie helpt ook om toekomstige behoeften en uitdagingen van uw bedrijf aan te pakken, bijvoorbeeld door te investeren in specifieke technologieën en in te spelen op ontwikkelingen in uw branche.

U bespaart kosten

Wanneer de ervaringen en behoeften van medewerkers aansluiten op het gemaakte werkrooster, werken ze efficiënter. Dit leidt niet alleen tot een hogere productiviteit, maar ook tot kostenbesparingen.

Uw medewerkers zijn gelukkiger

Door een goede personeelsplanning en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling draagt u bij aan een betere balans tussen werk en privé. U biedt perspectief en meer uitdagingen aan medewerkers. Hierdoor voelen zij zich waardevol en meer betrokken bij uw bedrijf, wat resulteert in een langere dienstverband. Bovendien laat u zien dat u een aantrekkelijke werkgever bent, wat bijdraagt aan een snellere en gemakkelijkere werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Benieuwd welke aspecten u mee moet nemen in uw personeelsplanning? Lees dan onze vorige blog

Personeelsplanning software vergelijken?

Bekijk in onze video welke belangrijke vragen u moet stellen en download de vragen voor eigen gebruik.

Onze laatste berichten